هیچ کاربری دوست ندارد با یک سیستم کند دست و پنجه نرم کند و پایین بودن سرعت کامپیوتر تأثیر زیادی در کاهش بهره‌وری افراد دارد. اگرچه سرعت کامپیوتر ها طی مرور زمان کاهش پیدا می‌کند، ولی در این میان انجام برخی کارها سرعت این روند را افزایش می‌دهد. در ادامه به چند مورد از اشتباهات رایج که منجر به کاهش سرعت کامپیوتر می‌شوند، می‌پردازیم.