موبایل ویندوزی مجهز به پردازنده #اینتل واقعی نیست!
 دیوایسی که مشاهده کردیم، نمونه اولیه محصولی بوده که از سوی کمپانی #دل ساخته شده و پردازشگر x86 اینتل در آن به کار رفته.