شرکت نیسان قصد داره از واحد شتر بخار برای سنجش قدرت موتور ماشین های آفرود خودش استفاده کنه.