تویوتا از مدل مفهومی الکتریکی i-TRIL در نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۷ رونمایی کرد.