امکان تماس صوتی به نسخه بتای تلگرام اضافه شد. در آینده ای نزدیک این ویژگی به نسخه اصلی پیام رسان تلگرام هم اضافه خواهد شد.