روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد، با اعمال تغییرات جدید، «مالیات بر ارزش افزوده» پرداختی مشترکان به جای کسر از میزان شارژ درخواستی، به مبلغ پرداختی برای خرید شارژ افزوده می‌شود.