عطارد بسیار آهسته می چرخد به همین دلیل شب های آن بسیار طولانی است. در سطح عطارد هیچ هوایی برای نگه داشتن گرما وجود ندارد در نتیجه طرف شب این سیاره دو برابر سردتر از قطب جنوب آن است؟

تکنولوژی | رسانه دانش و فناوری